مجموعه داستان، تبر، فاطمه اختصاری، داستان کوتاه

  • برگرد سمت من!

    برگرد‭ ‬سمت‭ ‬من‭!‬ فاطمه اختصاری از مجموعه داستان «تبر» ‭: ‬‮«‬نمي‌گم‭ ‬خوبه،‭ ‬ولي‭ ‬اگه‭ ‬بري‭ ‬زندان‭ ‬لااقل‭ ‬مي‌تونم‭ ‬بيام‭ ‬ملاقاتت‭. ‬ولي‭ ‬بري‭ ‬خارج‭ ‬من‭ ‬چطوري‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬پا‭ ‬بيام‭ ‬اون‭ ‬سرِ‭ ‬دنيا؟‮»‬ مادر‭ ‬روسري‌اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬شيوه‌ي‭ ‬خودش‭ ‬گره‭ ‬زد‭ ‬زير‭ ‬گلويش‭. ‬از‭ ‬صندلي‭ ‬بلند‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬روي‭ ‬ميز،‭ ‬قاشق‭ ‬و‭ ‬كاسه‭ ‬را‭ ‬برداشت‭…

  • مجموعه‌داستان تبر منتشر شد

    مجموعه‌داستان تبر منتشر شد

    . دومین مجموعه‌ی داستان‌کوتاه من (فاطمه اختصاری): «تبر»، منتشر شد. این مجموعه، هفتمین اثر چاپ شده‌ی من و شامل جدیدترین داستان‌های کوتاهم است که قبلا در هیچ مجموعه‌ی دیگری به چاپ نرسیده‌اند. اکثر این داستان‌ها را در سه سال اخیر و پس از خروجم از ایران نوشته‌ام اما با وجود این، تجربه‌هایی در فضاها و…