فعالیت‌های سینمایی

  • فیلم ها

    ۱. نزدیکی (Intercourse) فیلم کوتاه سینمایی ـ ۲۰۱۲ ـ ایران   ۲. هنوز… (Still…) فیلم کوتاه مستند ـ ۲۰۱۳ ـ تایلند نمایش فیلم   ۳.…