گاه‌نامه‌ی ادبیات مستقل ایران

 • خخخ

  خخخ

  شماره‌ی هفتم / ویژه‌نامه‌ی طنز/ زمستان ۱۴۰۲ دانلود فایل PDF

 • تشدید

  تشدید

  شماره‌ی ششم / ویژه‌نامه‌ی ترجمه/ زمستان ۱۴۰۰ دانلود فایل PDF 

 • دال

  دال

  شماره‌ی پنجم / پاییز ۱۴۰۰ دانلود فایل PDF  

 • ژ

  ژ

  شماره‌ی چهارم / آذر ۱۳۹۹ دانلود فایل PDF  

 • لاف

  لاف

  شماره‌ی سه / تابستان ۱۳۹۹ دانلود فایل PDF 

 • جیم

  جیم

  شماره‌ی دو / زمستان ۱۳۹۸ دانلود فایل PDF

 • میم

  میم

  شماره‌ی یک / ۱۰ مهر ۱۳۹۷ دانلود فایل PDF  نسخه‌ی ویندوز & نسخه‌ی موبایل