داستان «شقایق» با صدای فاطمه اختصاری

داستان «شقایق»

با صدای نویسنده

از مجموعه‌داستان «تبر»

نوشته‌ی فاطمه اختصاری

آدرس دانلود کتاب «تبر»، فایل PDF

آدرس خرید کتاب کاغذی «تبر»

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *