پیتر هانتکه


«اتهام به خود»
«اهانت به تماشاگر»
«کاسپار»
«محاکمه: تقدیم به فرانتس ک»
«پاریس-تگزاس»
«ترس دروازه‌بان از ضربه‌ی پنالتی»
همگی آثار ماندگاری از «پیتر هانتکه» هستند. او امروز به همراه «اولگا توکارچوک» نوبل ادبیات ۲۰۱۹ را گرفت. هرچند که گمان نکنم زیاد برایش مهم باشد. او برنده‌ی جایزه‌های زیادی بوده و از گرفتن بعضی هم صرف‌نظر کرده است.
شاید بهترین صفت برای نمایشنامه‌های او «آوانگارد» است. در نمایشنامه‌ی کاسپار، فرمی که برای خوانش کتاب به کار رفته است، باعث شکست زمان می‌شود. در «اهانت به تماشاگر» بازیگران همه چیز تماشاچی‌ها را کنترل می‌کنند و زیرنظر دارند و به این طریق کنش تماشاگر نیز بخشی از اجرا است. اگر یادتان باشد قسمتی از نمایشنامه‌ی “اتهام به خود” را هم در همین اینستاگرام گذاشته بودم. خلاصه می‌خواهم بگویم که خواندن آثار هانتکه (هاندکه/هانکه) را به آنهایی که از ادبیات جدی لذت می‌برند پیشنهاد می‌کنم.

#ستون_معرفی_فیلم_و_کتاب_فاطمه
#سمفکف
#peterhandke


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *