هری ساختارشکن

فیلم هری ساختارشکن Deconstructing Harry
فیلمی به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری وودی آلن عزیز، محصول ۱۹۹۷
در 64 پست قبل نیز یکی دیگر از کارهای وودی آلن را معرفی کرده بودم و در همان جا فیلم های موردعلاقه ام از این کارگردان را هم نوشته بودم، می توانم این فیلم را نیز به این لیست اضافه کنم.
این فیلم درباره ی نویسنده ای موفق است که با ایده گرفتن از زندگی واقعی خود، داستان هایش را می نویسد. همین بازگویی زندگی و رازها و روابط در کتاب هایی که چاپ می کند، باعث می شود اطرافیانش از او دلخور باشند. فیلم ملغمه ای از زندگی واقعی و داستان های اوست.
هری ساختارشکن مثل اکثر فیلم های وودی آلنیِ وودی آلن پر از ایده های خوب و جذاب، پر از دیالوگ های ماندگاری که طبعا از ذهن منتقد و غرغروی وودی آلن سرچشمه می گیرند و پر از موقعیت های دراماتیک است.
دیدن فیلم را شدیداً پیشنهاد می کنم.

#ستون_معرفی_فیلم_و_کتاب_فاطمه 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *