خون به پا خواهد شد

خون به پا خواهد شد
جدیدترین مجموعه ی دوست خوب و شاعر عزیز محسن عاصی با عکس هایی از محمدصادق یارحمیدی عزیز که قبلا نیز عکس های او را در مجموعه ی مردی که نرفته است برمی گردد دیده اید.
بچه های تهرانی که میتوانند از روبروی دانشگاه تهران پاساژ فروزنده، و تمامی شهر کتاب ها تهیه کنند.
بچه های ساکن شهرستانها هم میتوانند از طریق سایت پخش ققنوس به صورت اینترنتی و همچنین از کتاب فروشی های معتبر شهرشان این مجموعه ی زیبا را تهیه کنند.
با تبریک دوباره به محسن و محمدصادق عزیز، چشم انتظار کتاب های بعدی اش در روزهای بهتر می مانیم.

#ستون_معرفی_فیلم_و_کتاب_فاطمه


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *