گفتگو با رادیو پارس

گفتگوی فاطمه اختصاری با رادیو پارس
به همراه خوانش یکی از داستان‌های “تبر”:

http://www.radiopars.org/?p=14448

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *