معرفی کتاب ” یک بحث فمنیستی قبل از پختن سیب زمینی”

زورق ادبیات در آبهای دور- قسمت38

Published on Aug 17, 2016

شادی سابجی – گفت و گو با فاطمه اختصاری و معرفی کتاب ” یک بحث فمنیستی قبل از پختن سیب زمینی”

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *