مصاحبه با ایران‌اینترنشنال – حجاب اجباری

مصاحبه‌ با فاطمه اختصاری در برنامه‌ی چشم‌انداز – شبکه‌ی ایران اینترنشنال پیرامون مبحث “حجاب اجباری”:

 


Comments

One response to “مصاحبه با ایران‌اینترنشنال – حجاب اجباری”

  1. فریبا Avatar
    فریبا

    بسیار صحبتهای خوبی بود مخصوصا که عده ای نقد داشتند بخاطر اهمیت دادن به حجاب و آزادی زنان با وجود اینهمه مشکلات مملکتی که جوابشون در این صحبتها داده شد?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *