شرایط بازداشت و آزار و اذیت های مکرر توسط دستگاه امنیتی

تلویزیون حقوق بشر ایران – برنامه هجدهم

Published on Mar 2, 2016

 

 

 

– مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر جوان که پس از صدور حکم سنگین زندان و شلاق اخیرا از ایران خارج شده اند از شرایط بازداشت خود و آزار و اذیت های مکرر توسط دستگاه امنیتی و ممنوعیت حکومتی برای فعالیت هایشان سخن می گویند. مهدی موسوی می گوید ماموران در بازجویی ها درباره جزئیات بدن دوستان وی از او سوال می کردند. – پدر علی امیرقلی، فعال دانشجویی سابق و فعال مدنی که در دادگاه انقلاب به ۲۱ سال زندان محکوم شده، از اتهامات پسرش سخن می گوید. – آرش همپای فعال حقوق بشر می گوید در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دندان هایش شکسته است. – بهنام موسیوند، جوان فعال حقوق بشر که اخیرا به یک سال زندان محکوم شده، می گوید ماموران در هنگام بازداشت، پس از ضرب و جرح، او را با اسلحه تهدید کرده بودند.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *