اعتصاب غذای هنرمندان و فعالان حقوق مدنی زندانی در ایران

مصاحبه برنامه افق نو، شبکه صدای امریکا

فاطمه اختصاری، کامبیز غفوری

Published on Dec 22, 2016

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *