با عشق و دلتنگی

ده مهر بهانه‌ای بود که تعدادی از دوستان و شاگردان مهدی موسوی هر کدام در یک گوشه‌ی دنیا، یک رباعی از او بخوانند و تولدش را تبریک بگویند. در این جا می توانید این ویدئو را دانلود کنید.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *