فاطمه

  • ممیزی، زندان، مهاجرت و زنانگی

    ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ زیتون- آیدا قجر: فاطمه اختصاری شاعری‌ست که شعرهایش در سال‌های اخیر با استقبال عمومی مواجه شده است. شعرهای او اما مطابق نظر جمهوری اسلامی نیست و همواره با سانسور مواجه می‌شد تا آن‌که در ۲۱ مهر ماه سال جاری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ایران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام‌های…