عقیم سازی، زنان کارتن خواب، توبکتومی، فاطمه اختصاری

  • وقتی از «عقیم سازی» حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

    فاطمه اختصاری   چندی پیش در رسانه‌ها با خبری مواجه شدیم مبنی بر مطرح شدن طرحی برای عقیم سازی اختیاری زنان کارتن خواب. این خبر بهانه‌ای شد که روش توبکتومی به‌عنوان یک روش دائمی جلوگیری از بارداری، درباره در جامعه مطرح شود. در این نوشتار سعی کرده‌ام به طور اختصاصی به ابعاد مختلف این روش،…