عقیم سازی، جلوگیری از بارداری، بهداشت زنان بی خانمان

  • اگر یک بی‌خانمان بودم، کدام روش پیشگیری را انتخاب می‌کردم؟

    فاطمه اختصاری   مسئله‎ی عقیم سازی اختیاری یا اجباری گروه‌های در معرض آسیب، از دیرباز محل بحث و گفتگو بوده است. در ماه‌های اخیر با توجه به پیشنهاد دولت مبنی بر فراهم آوردن شرایط عقیم سازی اختیاری برای زنان بی خانمان، این موضوع دوباره مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. در این نوشتار می‌خواهم…