زبان جنسیت زده، حقوق زنان، فاطمه اختصاری

  • شباهت‌های زبانی ترامپ، خامنه‌ای، تتلو و دیگران

    فاطمه اختصاری   ترامپ با وجود زبان جنسیت زده و ضد زنش، رییس جمهوری آمریکا شد اما کاربرد زبان جنسیت زده به او محدود نیست. این مقاله به تاثیرات زبان جنسیت زده و ضد زن سیاستمداران، هنرمندان و شخصیت‌های تاثیرگذار در جامعه می‌پردازد. سال‌هاست که مسأله‌ جنس‌گرایی در زبان، دغدغه‌ بسیاری از محققین است. جامعه…