رادیوزمانه

  • روابط انسان‌ها و علت‌ها و معلول‌ها

    در گفت و گو با فاطمه اختصاری- دفتر خاک ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ اشعار خانم فاطمه اختصاری از قلمرو شعر به اصطلاح آپارتمانی نمی‌آید. شعر او در زندگی روزانه هزاران زن شهرنشین ایرانی جریان دارد که در فاصله‌ی بین عادت‌های ماهانه با همسران‌شان به بستر می‌روند، زندگی را با پخت و پز و شست و شو می‌گذرانند…