جوک جنسیتی، فاطمه اختصاری

  • خندیدن با دهان جر خورده، بررسی جوک‌های جنسیتی در فضای مجازی

    فاطمه اختصاری   اگر به اینترنت دسترسی دارید و هم اکنون دارید این نوشته را می‌خوانید، حتماً با پدیده‌ای که قرار است در این مقاله بررسی شود برخورد داشته‌اید: جوک‌های جنسیتی! «فکر کن دخترا برن جنگ: زهرا اون پسرو بکش. نه خوشگله گناه داره! سارا اون خشابا رو پر کن. وایسا لاکم خشک بشه! نازنین چرا…