اصغر فرهادی، فروشنده، اسکار

  • خانه‌ای در آستانه‌ی ویرانی

    (نقدی بر فیلم «فروشنده» به بهانه‌ی دریافت جایزه‌ی اسکار) فاطمه اختصاری   بهترین خبر این روزها تعلق گرفتن جایزه‌ی اسکار به فیلم «فروشنده» بود. هرچند که مثل همیشه تعلق گرفتن یا نگرفتن هر جایزه‌ای حرف و حدیث‌های فراوانی در بین مخاطبان ایرانی دارد و فروشنده‌ی فرهادی هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در این…